اخبار و نقد بازی و نرم‌افزار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، بررسی هدست های واقعیت مجازی oculus , htc vive , valve index , PSVR
مرور برچسب

ماینکرفت

ماینکرفت‌ارث دنیای شما را به زمین بازی تبدیل می کند!

مایکروسافت می خواهد که شما را به هر کجا که نگاه می کنید بتوانید یک درخت مجازی بر روی چمن یا یک قلعه ای با اندازه واقعی که از خانه شما سربرآورده و  یا یک سیستم غارنوردی پنهان در زیر پارک محل خود بسازید.